Trắc nghiệm MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) được xây dựng trên cơ sở học thuyết tâm lý Myers-Briggs cho phép đo lường cách thức mỗi cá nhân nhận thức thế giới và ra quyết định.

Kết quả trắc nghiệm cho phép xếp người làm trắc nghiệm vào một trong 16 loại tính cách là tổ hợp của 4 xu hướng nhận thức:

  • Xu hướng tự nhiên: Introversion (Hướng nội) hay Extraversion (Hướng ngoại)
  • Xu hướng tìm hiểu và nhận thức thế giới: Intituition (Bằng trực giác) hay Sensing (Bằng giác quan)
  • Cách quyết định và chọn lựa: Thinking (Lý trí) hay Feeling (Tình cảm)
  • Phong cách sống và làm việc: Judging (Nguyên tắc) hay Perceiving (Linh hoạt)
ENFJ – The Giver
(Người trao đi)

ENFP – The Inspirer
(Người truyền cảm hứng)

ENTJ – The Executive
(Nhà điều hành)
ENTP – The Visionary 
(Người nhìn xa)
 
ESFJ – The Caregiver 
(Người quan tâm)
 ESFP – The Performer
(Người trình diễn)
 ESTJ – The Guardian
(Người giám hộ)
 ESTP – The Doer
(Người thực thi)
 INFJ – The Protector
(Người che chở)
 INFP – The Idealist
(Người lý tưởng hóa)
 INTJ – The Scientist
(Nhà khoa học)
 INTP – The Thinker
(Nhà tư duy)
 ISFJ – The Nurturer
(Người nuôi dưỡng)
 ISFP – The Artist
(Người nghệ sĩ)
 ISTJ – The Duty Fulfiller
(Người trách nhiệm)
 ISTP – The Mechanics
(Nhà cơ học)

 

Bạn có thể làm trắc nghiệm online tại http://www.tracnghiemmbti.com/

Vẫn còn câu hỏi/ thắc mắc? Liên hệ ngay với Tổng đài Tư vấn của chúng tôi số 1900 63 64 91- Hotline 0934 160 770 - 0934 180 770 (zalo) hoặc email cho chúng tôi đến địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Câu trả lời của các chuyên gia sẽ được chuyển đến các bạn trong thời gian sớm nhất.